موقعیت‌های شغلی

توسعه‌دهنده وب (Front-End)
 
 Proven software development experience with JavaScript programming language (ES5, ES6, ...)
 Proficiency with HTML5, CSS3, and JavaScript/jQuery
 Proficiency with CSS preprocessors, such as SASS
 Reliable experience in designing responsive web
 Proficiency with automated task runners, such as Grunt and Gulp
 Knowledge of JavaScript frameworks such as Vue, React
 Experience with version control systems, such as Git and Github
 
 
 
______________________________________________________

 برنامه‌نویس PHP/Laravel) Back-End)


Backend (PHP/Laravel) Developer
Proven software development experience (PHP)
Experience with PHP frameworks, especially Laravel
Experience with Relational Databases (MySQL)
Experience with version control systems, such as Git and Github
Experience with ORM, such as Eloquent
Experience with HTML, JavaScript, CSS.


صدایتان را به ما برسانید تا همگانیش کنیم
درخواست مشاوره

ورود به حساب کاربری

آدرس ایمیل یا شماره موبایل
کلمه عبور
حساب کاربری ندارم ٬ ایجاد حساب کاربری جدید

ایجاد حساب کاربری جدید در توکان

نام
نام خانوادگی
موبایل آدرس ایمیل
کلمه عبور
تکرار کلمه عبور
بازگشت

بازیابی کلمه عبور

نام کاربری یا آدرس ایمیل
بازگشت